Tel. 601 448 045 Małgorzata | Tel. 603 707 699 Paulina recepcja@szkolabohema.pl

Nasze formacje oraz soliści i duety z powodzeniem od 10 lat startują na turniejach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Sam start w zawodach umożliwia tancerzom wejście w świat zdrowej rywalizacji, występowania przed autorytetami w dziedzinie tańca (sędziami) oraz ogromną publicznością. Pomaga pozbyć się zahamowań, uwierzyć we własne możliwości i pozbyć się tremy przed wystąpieniami publicznymi.
W zawodach biorą udział dzieci, młodzież i dorośli z grup turniejowych, które przez cały sezon (wrzesień – czerwiec) pracują nas choreografiami do formacji, mini formacji oraz solówek i duetów. 

BYDGOSZCZ

HIP HOP
• Bulletproof KIDS 9-11 lat
• Bulletproof JUNIOR 12-15 lat

JAZZ
• MINI SPLIT 6-8 lat
• SPLIT 9-11 lat
• JAZZ POINT JUNIOR 12-15 lat
• JAZZ POINT 15+ lat

DANCEHALL
• WINE SQUAD 12-15 lat
• PRETTY GYALZ 15+ lat

AKROBATYKA (grupa zaawansowana bez ograniczenia wiekowego)

BIAŁE BŁOTA

HIP HOP
• TOYS 9-11 lat
• GOLD 12-15 lat

JAZZ
• MINI FOLLOW 9-11 lat
• FOLLOW 12-15 lat

AKROBATYKA (grupa zaawansowana bez ograniczenia wiekowego)

ŁOCHOWO
• B’CREW KIDS 9-11 lat
• B’CREW 12-15 lat

SZUBIN
• SCAMPER 9-11 lat

PRUSZCZ
• FRESH BEAT KIDS 9-11 lat
• FRESH BEAT 12-15 lat

DOŁĄCZENIE DO GRUP TURNIEJOWYCH TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM SPRAWDZENIU PRZEZ TRENERA PROWADZĄCEGO DANĄ FORMACJĘ.

Kto może DOŁĄCZYĆ DO GRUP TURNIEJOWYCH⁉️
Uczestniczyć w zajęciach sprawdzających możliwość dołączenia do grupy turniejowej może każdy, kto chce dołączyć do takiej grupy i ma już doświadczenie taneczne. Osoby bez doświadczenia zapraszamy do grup początkujących. Poprosimy, aby w kategoriach wiekowych 9-11 i 12-15 lat podczas pierwszych zajęć sprawdzających byli obecni rodzice.

Na czym będą polegały zajęcia sprawdzające⁉️
Instruktor poprowadzi zajęcia (technika, stretching, choreografia). Zadaniem osób biorących udział w zajęciach po raz pierwszy będzie aktywne uczestnictwo w całych zajęciach. Nie wymagamy przygotowania żadnego programu, który trzeba będzie zaprezentować przed trenerem 🙂 Po treningu instruktor zaproponuje uczestnikowi grupę, do której będzie mógł dołączyć.

Jak się przygotować do zajęć sprawdzających⁉️
Nie da się przygotować do uczestnictwa w zajęciach grupy turniejowej w godzinę lub dwie. Wymagamy doświadczenia tanecznego i sprawdzane będą umiejętności taneczne, akrobatyczne, technika i gotowość psychiczna uczestnika do udziału w stałych zajęciach grup turniejowych oraz turniejach.

Co zabrać ze sobą na zajęcia sprawdzające⁉️
Strój sportowy, skarpetki / buty, woda.

Uczestnictwo małoletniego w zajęciach sprawdzających do grup turniejowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez prawnych opiekunów na:
• utrwalanie wizerunku małoletniego dziecka (Uczestnika) w trakcie zajęć i innych wydarzeń organizowanych przez Szkołę lub wydarzeń w których Szkoła uczestniczy jako podmiot zaproszony przez innego organizatora,
• bezterminowe i nieodwołalne wykorzystanie wizerunku małoletniego dziecka (Uczestnika) utrwalonego podczas wydarzeń o których mowa wyżej, w szczególności poprzez publikację przez Szkołę lub podmiot z nią współpracujący zdjęć lub filmów na stronie internetowej www.szkolabohema.pl, profilach społecznościowych, serwisie Youtube, itp.
• przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka nad którym sprawuję władzę rodzicielską, które nie ukończyło 16 lat, w celu realizacji Umowy ze Szkołą na świadczenie wskazanych w deklaracji zajęć, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Uczestnictwo małoletniego w zajęciach sprawdzających jest jednoznaczne z oświadczeniem prawnego opiekuna, że u dziecka nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań zdrowotnych stanowiących zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, które uniemożliwiają czynny udział w zajęciach tanecznych organizowanych przez Szkołę Tańca BOHEMA.

Więcej informacji oraz zapisy na zajęcia:
🖥️  FORMULARZ ZAPISU
📱  recepcja@szkolabohema.pl
☎️  Bydgoszcz, Pruszcz 601 448 045
☎️  Białe Błota, Łochowo, Szubin 601 448 034