Tel. 601 448 045 Małgorzata | Tel. 603 707 699 Paulina recepcja@szkolabohema.pl

Metody płatności I ZNIŻKI

Zapoznaj się z możliwościami Szkoły Tańca Bohema…

Metody płatności

Wysokość opłat za poszczególny rodzaj zajęć określa cennik dostępny na stronie internetowej www.szkolabohema.pl i w Szkole. Wysokość opłat jest stała (bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu) oraz ustalona na cały sezon wrzesień 2020 – czerwiec 2021.

Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego za dany miesiąc (np. do końca października za listopad), wyjątek stanowi wrzesień gdzie opłatę wnosimy na pierwszych regularnych zajęciach w miesiącu.

 

UWAGA ! OD WRZEŚNIA 2020 ZMIANA KONTA

Należności należy uiszczać:

– gotówką w Szkole,
– przelewem na rachunek bankowy Szkoły,
o numerze: 69 1050 1139 1000 0092 7954 7898

w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Uczestnika, filię: Bydgoszcz, Białe Błota, Łochowo, Szubin oraz okres za jaki uiszczona jest należność).

Uczestnik, który nie uregulował opłaty za zajęcia, nie ma prawa w nich uczestniczyć i zobowiązany jest opuścić Salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji, może kontynuować udział w zajęciach. W przypadku obecności Uczestnika na zajęciach i braku wcześniejszej opłaty w formie miesięcznej, Uczestnikowi naliczona zostanie opłata za pojedynczą lekcję według Cennika.

Karty sportowe

W Szkole Tańca BOHEMA (Bydgoszcz, Białe Błota, Łochowo) honorujemy karty imienne wystawione na uczestnika zajęć za okazaniem dokumentu tożsamości:

1) Benefit Multisport PLUS – zajęcia grupowe bez dodatkowych opłat

2) Benefit Multisport KIDS – zajęcia grupowe bez dodatkowych opłat

3) Benefit Multisport STUDENT – zajęcia grupowe bez dodatkowych opłat

Karty bez ograniczenia ilości wejść w tygodniu.

 

 

Zniżki / promocje (stałe)

1) PAKIET RODZINNY

– członek najbliższej rodziny (rodzic, dziecko, rodzeństwo) uczęszcza na inne zajęcia w Szkole Tańca BOHEMA,
– uczestnik bierze czynny i REGULARNY udział w innych zajęciach w Szkole Tańca BOHEMA, w kolejności od najdroższych do najtańszych
pierwsze zajęcia (najdroższe) 100% płatne
drugie zajęcia (drugie w kolejności wysokości opłaty) – 25 % (o 25% mniej)
trzecie zajęcia i każde kolejne (trzecie w kolejności wysokości opłaty) – 50 % (o 50% mniej).

2) KARTA DUŻEJ RODZINY – dotyczy Gminy Białe Błota -20% (20% mniej) za okazaniem karty

*zniżki nie sumują się,

* naliczenie zniżek należy zgłosić w recepcji szkoły w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa na zajęcia,
*zniżki dotyczą wyłącznie opłat za stałe zajęcia, nie dotyczą warsztatów, nocek, półkolonii, obozów i innych wydarzeń dodatkowych.

Obniżenie opłaty za zajęcia (okazjonalne)
Zwrot opłaty przysługuje wyłącznie w przypadku nieprzerwanej co najmniej MIESIĘCZNEJ nieobecności na zajęciach spowodowanej chorobą Uczestnika lub inną usprawiedliwioną przyczyną niezależną od Uczestnika.

Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie lub dokument urzędowy potwierdzający przyczynę nieobecności.

KAŻDĄ INNĄ NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH UCZESTNIK, BĄDŹ CZŁONEK RODZINY, MOŻE ODROBIĆ NA WYBRANYCH PRZEZ SIEBIE ZAJĘCIACH

W TERMINIE 3 MIESIĘCY OD NIEOBECNOŚCI.