Tel. 601 448 045 Małgorzata | Tel. 603 707 699 Paulina recepcja@szkolabohema.pl

I Ogólnopolski Turniej Tańca

BYDGOSKA UKŁADANKA TANECZNA – edycja kids

Turniej dla najmłodszych tancerzy w wieku 3-9 lat, który podzieliliśmy na kategorie:
• HIP HOP
• JAZZ
• DISCO DANCE
• INNE FORMY (jazz, disco dance, inscenizacje i miniatury)

ORGANIZATOR:
Szkoła Tańca BOHEMA ul. Marii Skłodowskiej – Curie 33, Bydgoszcz 85-733

KIEROWNIK TURNIEJU:
Martyna Bitner, telefon: 603 707 699, e-mail: but.bohema@gmail.com

TERMIN:
18 maja 2019

MIEJSCE:
Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 7 im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich
ul. Ludwika Waryńskiego 1 w Bydgoszczy

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Wypełnienie ORYGINALNEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ przygotowanej przez organizatora oraz przesłanie zgłoszenia mailowo na adres but.bohema@gmail.com
do dnia: PIĄTEK 26 KWIETNIA 2019

ABY OTRZYMAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ WYŚLIJ MAIL NA ADRES but.bohema@gmail.com

2. Uiszczenie opłaty startowej w wysokości 20 zł za osobę za każdą kategorię taneczną
Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 26.04.2019 r. na konto organizatora.
W tytule przelewu należy wpisać: BUT-ek 2019 + nazwa instytucji delegującej.

SZKOŁA TAŃCA BOHEMA
BOGUMIŁA ĆWIĘKA – BOROWIAK MAŁGORZATA WÓJCIK S.C.
ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 33, 85-733 BYDGOSZCZ
BANK „BOŚ” ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 36 1540 1027 2078 7570 9066 0001

UWAGA!
W przypadku braku wpłaty w podanym terminie lub niepoprawnego / niekompletnego wypełnienia karty zgłoszeniowej organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
Opłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane!!!

CEL IMPREZY:
• popularyzacja amatorskich zespołów tanecznych,
• konfrontacja umiejętności tanecznych i dorobku artystycznego,
• wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z zespołami.

TURNIEJ OCENIAĆ BĘDZIE JURY WYZNACZONE PRZEZ ORGANIZATORA.
KRYTERIA OCENY:
• choreografia i technika tańca;
• estetyka i dobór kostiumów oraz muzyki;
• ogólny wyraz artystyczny;
• muzykalność tancerzy.

TURNIEJ ZOSTANIE ROZEGRANY W KATEGORIACH:
HIP HOP
Soliści w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, prezentacje do muzyki organizatora, do 1 min.
Duety w kategorii wiekowej 7-9 lat, prezentacje do muzyki organizatora, czas do 1 min.
Grupy w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, prezentacje do muzyki własnej do 4 min.
Nagrody:
SOLO:
• dla każdego solisty medal i dyplom pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom.
DUETY:
• dla każdego tancerza z duetu medal i dyplom pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom.
GRUPY:
• dla każdego uczestnika medal i dyplom pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca nagroda rzeczowa lub puchar oraz dla każdego uczestnika medal i dyplom pamiątkowy.

JAZZ
Soliści w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, w rundach eliminacyjnych prezentacje do muzyki organizatora, czas do 1 min., w rudzie finałowej prezentacje do muzyki własnej, czas do 1 min.
Duety w kategorii wiekowej 7-9 lat, w rundach eliminacyjnych prezentacje do muzyki organizatora, czas do 1 min., w rudzie finałowej prezentacje do muzyki własnej, czas do 1 min.
Nagrody:
SOLO:
• dla każdego solisty medal i dyplom pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom.
DUETY:
• dla każdego tancerza z duetu medal i dyplom pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom.

DISCO DANCE
Soliści w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, prezentacje do muzyki organizatora, do 1 min.
Duety w kategorii wiekowej 7-9 lat, prezentacje do muzyki organizatora, czas do 1 min.
Nagrody:
SOLO:
• dla każdego solisty medal i dyplom pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom.
DUETY:
• dla każdego tancerza z duetu medal i dyplom pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom.

INNE FORMY
(jazz, disco dance, inscenizacje i miniatury)
Grupy w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, prezentacje do muzyki własnej do 4 min.
Nagrody:
GRUPY:
• dla każdego uczestnika medal i dyplom pamiątkowy,
• za zajęcie 1,2 i 3 miejsca nagroda rzeczowa lub puchar oraz dla każdego uczestnika medal i dyplom pamiątkowy.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie – łączenia kategorii w poszczególnych konkurencjach oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej frekwencji i do zamknięcia list startowych przed terminem 26 kwietnia 2019 w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń.
2. Organizator prosi, aby wszelkie zmiany na listach startowych zgłaszać na bieżąco.
3. Od dnia 26 kwietnia r. wszelkie skreślenia z listy startowej nie upoważniają do zwrotu opłaty startowej. Od 26 kwietnia nie ma również możliwości dokonywania modyfikacji na listach startowych poza skreśleniami!
4. W rundach eliminacyjnych kategorii SOLO zabrania się wykorzystywania elementów akrobatycznych!
5. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje ROK URODZENIA uczestnika! W przypadku grup łączna liczba tancerzy wykraczająca wiekiem poza kategorię nie może być większa niż 20% całego składu danej choreografii:
Kategoria 3-4 lata: roczniki 2016 i 2015
Kategoria 5-6 lat: roczniki 2014 i 2013
Kategoria 7-9 lat: roczniki 2012, 2011 i 2010
6. Wszystkie zespoły biorące udział w Turnieju przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.
7. Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 10 uczestników).
8. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub jednostki delegującej.
9. Prosimy nie zabierać ze sobą wartościowych rzeczy lub nie pozostawiać ich w szatni.
10. Za ewentualne szkody powstałe w szatniach obciążony zostanie zespół, który korzystał z danego pomieszczenia.
11. Organizator zapewnia:
– medale i dyplomy dla każdego uczestnika turnieju oraz nagrody rzeczowe lub puchary dla grup, które zajęły 1,2 i 3 miejsce,
– opiekę medyczną podczas turnieju,
– bufet z daniami obiadowymi i kawiarnię.
12. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
13. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie lub sporne rozstrzyga Kierownik turnieju w porozumieniu z Komisją Sędziowską.
14. Dokonanie zgłoszenia i udział w Turnieju są jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu oraz wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach.
15. Wstęp dla publiczności jest płatny 10 zł / osoba dorosła, 5 zł / dziecko powyżej 10 lat, dzieci do lat 10 wstęp bezpłatny (tylko na trybuny).
16. Bezpłatny wstęp jest dla każdego instruktora oraz 1 opiekuna na 10 uczestników.
17. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla autokarów przy hali sportowej. Kierowcy autokarów proszeni są o przyjazd na miejsce odbywania się turnieju, wysadzenie uczestników oraz o odjechanie na najbliższy dostępny parking dostosowany do postoju autokarów.
18. Organizator prosi osoby przyjeżdżające autami osobowymi o parkowanie TYLKO I WYŁĄCZNIE w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku zastawienia dróg ewakuacyjnych i dojazdowych dla służb ratowniczych grozi odholowanie auta.

Szczegółowy program zostanie przesłany na adresy mailowe po dniu 12.05.2019 r.
Zapraszamy również na stronę turnieju na facebooku! www.facebook.com/turniejBUT

Za catering i kawiarenkę podczas turnieju odpowiadają:
• UGOTOWANY RESTAURACJA / BISTRO
• DULLIN PRACOWNIA CUKIERNICZA.

Planowany program turnieju (może ulec zmianie) :

9:00 rozpoczęcie turnieju
1. disco dance solo
2. disco dance duety
3. jazz solo
4. jazz duety
5. inne formy grupy
ROZDANIE NAGRÓD W KATEGORII JAZZ, DISCO DANCE i INNE FORMY
6. hip hop solo
7. hip hop duety
8. hip hop grupy
ROZDANIE NAGRÓD W KATEGORII HIP HOP

ORGANIZATOR PROSI O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO REGULAMINU!!!!!