Białe Błota, Łochowo, Szubin tel. 601 448 034 | Bydgoszcz, Pruszcz tel. 601 448 045 recepcja@szkolabohema.pl

Cennik zajęć

Oferta zajęć w roku szkolnym 2018/2019

Cennik zajęć w roku szkolnym 2019 / 2020

ZAJĘCIA STAŁE – dzieci, młodzież

Ilość zajęć tanecznych w tygodniu

Czas trwania 

Opłata za miesiąc z góry

pojedyncze wejście na zajęcia

30 minut

20,00 zł

pojedyncze wejście na zajęcia

45 minut

25,00 zł

pojedyncze wejście na zajęcia

60 minut

30,00 zł

pojedyncze wejście na zajęcia

75 minut

35,00 zł

pojedyncze wejście na zajęcia

90 minut

40,00 zł

1 x w tygodniu 

30 minut

60,00 zł

1 x w tygodniu 

45 minut

70,00 zł

1 x w tygodniu 

60 minut

80,00 zł

1 x w tygodniu 

75 minut

90,00 zł

1 x w tygodniu 

90 minut

100,00 zł

2 x w tygodniu 

45 minut

100,00 zł

2 x w tygodniu 

60 minut

120,00 zł

2 x w tygodniu 

75 minut

130,00 zł

2 x w tygodniu 

90 minut

140,00 zł

Lekcje indywidualne

Czas trwania 

Opłata za lekcję

Duet (2 osoby) – przygotowanie choreografii

60 minut

100,00 zł

Lekcja indywidualna – technika / balet / klasyka

60 minut

100,00 zł

Solo – od 1 do 7 spotkań w ciągu 2 miesięcy

60 minut

80,00 zł

Solo – pakiet 8 lekcji w ciągu 2 miesięcy*

60 minut

70,00 zł

Solo – pakiet 10 lekcji w ciągu 2 miesięcy*

60 minut

60,00 zł

 

ZAJĘCIA STAŁE – dorośli

 

Ilość zajęć tanecznych w tygodniu

Czas trwania 

Opłata za miesiąc z góry

1 x w tygodniu 

60 minut

80,00 zł

1 x w tygodniu (joga) 

90 minut

100,00 zł

2 x w tygodniu (zumba, latino solo i fitness)  

60 minut

100,00 zł

3 x w tygodniu (zumba, latino solo i fitness)  

60 minut

120,00 zł

 

ZAJĘCIA STAŁE – seniorzy 

 

Ilość zajęć w tygodniu

Czas trwania 

Opłata za miesiąc z góry

Gimnastyka rehabilitacyjna 1 x w tygodniu

45 minut

40,00 zł

Gimnastyka rehabilitacyjna 2 x w tygodniu

60 minut

80,00 zł

Kurs tańca w parach 

 

Kursy tańca (w parach) 

Czas trwania 

Opłata za jeden poziom

Salsa 1x w tygodniu (5 spotkań)

60 minut

100,00 / osoba

Disco Fox 1x w tygodniu (5 spotkań)

60 minut

100,00 / osoba

Taniec towarzyski 1x w tygodniu (8 spotkań)

75 minut

160,00 / osoba

Kursy dla narzeczonych 1x w tygodniu 

60 minut

550,00 / para

Praktisy z tańca towarzyskiego 

90 minut

90,00 / osoba

Lekcje indywidualne

Czas trwania 

Opłata za lekcję

Lekcje indywidualne od 1 do 5 spotkań

60 minut

100,00 zł

pakiet 6 i więcej spotkań 

60 minut

90,00 zł

Metody płatności

Wysokość opłat za poszczególny rodzaj zajęć określa cennik dostępny na stronie internetowej www.szkolabohema.pl i w Szkole. Wysokość opłat jest stała (bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu) oraz ustalona na cały sezon wrzesień 2019 – czerwiec 2020. 

Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty najpóźniej na pierwszych zajęciach danego miesiąca za dany miesiąc. Należności należy uiszczać:

gotówką w Szkole,

przelewem na rachunek bankowy Szkoły o numerze: 36 1540 1027 2078 7570 9066 0001 

w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Uczestnika, filię: Bydgoszcz, Białe Błota, Łochowo, Szubin, Pruszcz, oraz okres za jaki uiszczona jest należność).

Uczestnik, który nie uregulował opłaty za zajęcia, nie ma prawa w nich uczestniczyć i zobowiązany jest opuścić Salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji, może kontynuować udział w zajęciach. W przypadku obecności Uczestnika na zajęciach i braku wcześniejszej opłaty w formie miesięcznej, Uczestnikowi naliczona zostanie opłata za pojedynczą lekcję według Cennika.

 

Karty sportowe

W Szkole Tańca BOHEMA (Bydgoszcz, Białe Błota, Łochowo) honorujemy karty imienne wystawione na uczestnika zajęć za okazaniem dokumentu tożsamości:

1) Benefit Multisport PLUS – zajęcia grupowe bez dodatkowych opłat (3 x w tygodniu)

2) Benefit Multisport KIDS – zajęcia grupowe bez dodatkowych opłat (3 x w tygodniu)

 

Zniżki / promocje (stałe)

1) PAKIET RODZINNY

członek najbliższej rodziny (rodzic, dziecko, rodzeństwo) uczęszcza na inne zajęcia w Szkole Tańca BOHEMA,

– uczestnik bierze czynny i REGULARNY udział w innych zajęciach w Szkole Tańca BOHEMA,

w kolejności od najdroższych do najtańszych

  • pierwsze zajęcia (najdroższe) 100% płatne
  • drugie zajęcia (drugie w kolejności wysokości opłaty) – 25 % (o 25% mniej)
  • trzecie zajęcia i każde kolejne (trzecie w kolejności wysokości opłaty) – 50 % (o 50% mniej)

 

2) KARTA DUŻEJ RODZINY – dotyczy Gminy Białe Błota -20% (20% mniej) za okazaniem karty

*zniżki nie sumują się,

* naliczenie zniżek należy zgłosić w recepcji szkoły w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa na zajęcia,

*zniżki dotyczą wyłącznie opłat za stałe zajęcia, nie dotyczą warsztatów, nocek, półkolonii, obozów i innych wydarzeń dodatkowych.

 

Obniżenie opłaty za zajęcia  (okazjonalne)

Zwrot opłaty przysługuje wyłącznie w przypadku nieprzerwanej co najmniej dwutygodniowej nieobecności na Zajęciach spowodowanej chorobą Uczestnika lub inną usprawiedliwioną przyczyną niezależną od Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie lub dokument urzędowy potwierdzający przyczynę nieobecności.

Zwrot następuje poprzez udzielenie bonifikaty w najbliższej, regulowanej przez Uczestnika opłacie, w wysokości odpowiadającej przysługującemu zwrotowi.

  • – 10 zł (10 zł mniej) za każde niewykorzystane zajęcia (w przypadku gdy za zajęcia jest wnoszona regularna opłata w wysokości 100% kwoty)
  • – 5 zł (5 zł mniej) za każde niewykorzystane zajęcia (w przypadku gdy za zajęcia jest wnoszona regularna opłata po zniżce / promocji)

Zapisz się na zajęcia już teraz!

7 + 10 =

NAPISZ DO NAS...

ZOBACZ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I POZNAJ ODPOWIEDŹ!