Tel. 601 448 045 Małgorzata | Tel. 603 707 699 Paulina recepcja@szkolabohema.pl

Cennik zajęć

Oferta zajęć w roku szkolnym 2018/2019

 

 

ZAJĘCIA STAŁE – dzieci, młodzież

 

Ilość zajęć tanecznych w tygodniu Czas trwania  Opłata za miesiąc z góry
pojedyncze wejście na zajęcia 30 / 45 minut 20,00 zł
pojedyncze wejście na zajęcia 60 / 75 minut 30,00 zł
pojedyncze wejście na zajęcia 90 minut 40,00 zł
1 x w tygodniu  30 minut 60,00 zł
1 x w tygodniu  45 minut 70,00 zł
1 x w tygodniu  60 minut 80,00 zł
1 x w tygodniu  75 minut 90,00 zł
1 x w tygodniu  90 minut 100,00 zł
2 x w tygodniu  45 minut 100,00 zł
2 x w tygodniu  60 minut 120,00 zł
2 x w tygodniu  75 minut 130,00 zł
2 x w tygodniu  90 minut 140,00 zł
Lekcje indywidualne Czas trwania  Opłata za lekcję
Duet (2 osoby) – przygotowanie choreografii 60 minut 100,00 zł
Lekcja indywidualna – technika tańca klasycznego  60 minut 100,00 zł
Solo – od 1 do 7 spotkań w ciągu 2 miesięcy 60 minut 80,00 zł
Solo – pakiet 8 lekcji w ciągu 2 miesięcy 60 minut 70,00 zł
Solo – pakiet 10 lekcji w ciągu 2 miesięcy 60 minut 60,00 zł

 

 

ZAJĘCIA STAŁE – dorośli

 

Ilość zajęć tanecznych w tygodniu Czas trwania  Opłata za miesiąc z góry
1 x w tygodniu  60 minut 80,00 zł
1 x w tygodniu (joga)  90 minut 100,00 zł
2 x w tygodniu (zumba, latino solo i fitness)   60 minut 100,00 zł
3 x w tygodniu (zumba, latino solo i fitness)   60 minut 120,00 zł

 

 

 

ZAJĘCIA STAŁE – seniorzy 

 

Ilość zajęć w tygodniu Czas trwania  Opłata za miesiąc z góry
Gimnastyka rehabilitacyjna 1 x w tygodniu 45 minut 40,00 zł
Gimnastyka rehabilitacyjna 2 x w tygodniu 45 minut 80,00 zł

 

 

 

Kurs tańca w parach 

 

Kursy tańca (w parach)  Czas trwania  Opłata za jeden poziom
Salsa 1x w tygodniu (5 spotkań) 60 minut 100,00 / osoba
Disco Fox 1x w tygodniu (5 spotkań) 60 minut 100,00 / osoba
Taniec towarzyski 1x w tygodniu (8 spotkań) 75 minut 160,00 / osoba
Kursy dla narzeczonych  (5 spotkań grupowych, 3 lekcje indywidualne) 60 minut 550,00 / para
Praktisy z tańca towarzyskiego  90 minut 90,00 / osoba
Lekcje indywidualne Czas trwania  Opłata za lekcję
Lekcje indywidualne od 1 do 5 spotkań 60 minut 100,00 zł
pakiet 6 i więcej spotkań  60 minut 90,00 zł

 

Metody płatności

Wysokość opłat za poszczególny rodzaj zajęć określa cennik dostępny na stronie internetowej www.szkolabohema.pl i w Szkole. Wysokość opłat jest stała (bez względu na ilość zajęć w danym miesiącu) oraz ustalona na cały sezon wrzesień 2019 – czerwiec 2020. 

Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty najpóźniej na pierwszych zajęciach danego miesiąca za dany miesiąc. Należności należy uiszczać:

gotówką w Szkole,

przelewem na rachunek bankowy Szkoły o numerze: 36 1540 1027 2078 7570 9066 0001

w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Uczestnika, filię: Bydgoszcz, Białe Błota, Łochowo, Szubin, Pruszcz, oraz okres za jaki uiszczona jest należność).

Uczestnik, który nie uregulował opłaty za zajęcia, nie ma prawa w nich uczestniczyć i zobowiązany jest opuścić Salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji, może kontynuować udział w zajęciach. W przypadku obecności Uczestnika na zajęciach i braku wcześniejszej opłaty w formie miesięcznej, Uczestnikowi naliczona zostanie opłata za pojedynczą lekcję według Cennika.

 

Karty sportowe

W Szkole Tańca BOHEMA (Bydgoszcz, Białe Błota, Łochowo) honorujemy karty imienne wystawione na uczestnika zajęć za okazaniem dokumentu tożsamości:

1) Benefit Multisport PLUS – zajęcia grupowe bez dodatkowych opłat (3 x w tygodniu)

2) Benefit Multisport KIDS – zajęcia grupowe bez dodatkowych opłat (3 x w tygodniu)

 

Zniżki / promocje (stałe)

1) PAKIET RODZINNY

członek najbliższej rodziny (rodzic, dziecko, rodzeństwo) uczęszcza na inne zajęcia w Szkole Tańca BOHEMA,

– uczestnik bierze czynny i REGULARNY udział w innych zajęciach w Szkole Tańca BOHEMA,

w kolejności od najdroższych do najtańszych

  • pierwsze zajęcia (najdroższe) 100% płatne
  • drugie zajęcia (drugie w kolejności wysokości opłaty) – 25 % (o 25% mniej)
  • trzecie zajęcia i każde kolejne (trzecie w kolejności wysokości opłaty) – 50 % (o 50% mniej

 

2) KARTA DUŻEJ RODZINY – dotyczy Gminy Białe Błota -20% (20% mniej) za okazaniem karty

*zniżki nie sumują się,

* naliczenie zniżek należy zgłosić w recepcji szkoły w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa na zajęcia,
*zniżki dotyczą wyłącznie opłat za stałe zajęcia, nie dotyczą warsztatów, nocek, półkolonii, obozów i innych wydarzeń dodatkowych.

 

Obniżenie opłaty za zajęcia  (okazjonalne)

Zwrot opłaty przysługuje wyłącznie w przypadku nieprzerwanej co najmniej dwutygodniowej nieobecności na Zajęciach spowodowanej chorobą Uczestnika lub inną usprawiedliwioną przyczyną niezależną od Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie lub dokument urzędowy potwierdzający przyczynę nieobecności.

Zwrot następuje poprzez udzielenie bonifikaty w najbliższej, regulowanej przez Uczestnika opłacie, w wysokości odpowiadającej przysługującemu zwrotowi.

– 10 zł (10 zł mniej) za każde niewykorzystane zajęcia (w przypadku gdy za zajęcia jest wnoszona regularna opłata w wysokości 100% kwoty)

– 5 zł (5 zł mniej) za każde niewykorzystane zajęcia (w przypadku gdy za zajęcia jest wnoszona regularna opłata po zniżce / promocji)

Zapisz się na zajęcia już teraz!

6 + 3 =

NAPISZ DO NAS...

ZOBACZ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I POZNAJ ODPOWIEDŹ!