Tel. 601 448 045 Małgorzata | Tel. 603 707 699 Paulina recepcja@szkolabohema.pl

Drodzy Instruktorzy, Trenerzy i Rodzice!

II Ogólnopolski Turniej Tańca BYDGOSKA UKŁADANKA TANECZNA – edycja kids

(II OTT BUT-ek) jest turniejem dla najmłodszych tancerzy w wieku 3-11 lat, który podzieliliśmy

na kategorie:

 • HIP HOP
 • JAZZ
 • MODERN/CONTEMPORARY
 • DISCO DANCE
 • SHOW DANCE
 • INNE FORMY (inscenizacje i miniatury)

ORGANIZATOR:

Szkoła Tańca BOHEMA ul. Marii Skłodowskiej – Curie 33, Bydgoszcz 85-733

KIEROWNIK TURNIEJU:

Paulina Chorzelewska, telefon: 603 707 699, e-mail: but.bohema@gmail.com

TERMIN:

4 czerwca 2022

MIEJSCE:

Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 67 im. Andrzeja Szwalbego z Oddziałami Sportowymi,

ul. Kromera 11, 85-790 Bydgoszcz.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Dokonać elektronicznego zgłoszenia poprzez dedykowany internetowy system zgłoszeń dostępny pod adresem https://skrutiner.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: SOBOTA 14 MAJA 2022.

2. Uiszczenie opłaty startowej w wysokości 35 zł za osobę za każdą kategorię taneczną

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 14.05.2022 r. na konto organizatora.

W tytule przelewu należy wpisać:  BUT-ek 2022 + nazwa instytucji delegującej.

SZKOŁA TAŃCA BOHEMA

MAŁGORZATA WÓJCIK PAULINA CHORZELEWSKA S.C.

ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 33, 85-733 BYDGOSZCZ

Numer rachunku:  69 1050 1139 1000 0092 7954 7898  (ING Bank Śląski S.A)

UWAGA!

W przypadku braku wpłaty w podanym terminie lub niepoprawnego / niekompletnego wypełnienia karty zgłoszeniowej organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Opłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane!!!

CEL IMPREZY:

 • popularyzacja amatorskich zespołów tanecznych,
 • konfrontacja umiejętności tanecznych i dorobku artystycznego,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z zespołami.

TURNIEJ OCENIAĆ BĘDZIE JURY WYZNACZONE PRZEZ ORGANIZATORA.

KRYTERIA OCENY:

• choreografia i technika tańca;

• estetyka i dobór kostiumów oraz muzyki;

• ogólny wyraz artystyczny;

• muzykalność tancerzy.

TURNIEJ ZOSTANIE ROZEGRANY W KATEGORIACH:

HIP HOP/ JAZZ/ MODERN/ CONTEMPORARY /

SHOW DANCE/ DISCO DANCE/ INNE FORMY

HIP HOP/DISCO DANCE 

Soliści w kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9-11 lat,

– prezentacje do muzyki organizatora, do 1 min.

Duety w kategorii wiekowej 6-8 lat, 9-11 lat,

– prezentacje do muzyki organizatora, czas do 1 min.

Formacje w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat. 

Mini Formacje/Formacje w kategorii wiekowej: 7-8 lat, 9-11 lat.

W kategorii 9-11 lat:

– DEBIUTY – GRUPY TAŃCZĄCE DO 1 ROKU –

MISTRZOWIE – GRUPY TAŃCZĄCE POWYŻEJ 1 ROKU 

– prezentacje do muzyki własnej do 3 min.

JAZZ/ MODERN/ CONTEMPORARY

Soliści w kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9-11 lat,

– w rundach eliminacyjnych prezentacje do muzyki organizatora, czas do 1 min., 

– w rudzie finałowej prezentacje do muzyki własnej, czas do 1 min. 

Duety w kategorii wiekowej 6-8 i 9-11 lat, 

– w rundach eliminacyjnych prezentacje do muzyki organizatora, czas do 1 min., 

– w rudzie finałowej prezentacje do muzyki własnej, czas do 1 min.

Formacje w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 

Mini Formacje/Formacje w kategorii wiekowej: 7-8 lat, 9-11 lat.

W kategorii 9-11 lat:

– DEBIUTY – GRUPY TAŃCZĄCE DO 1 ROKU –

MISTRZOWIE – GRUPY TAŃCZĄCE POWYŻEJ 1 ROKU 

– prezentacje do muzyki własnej do 3 min. 

SHOW DANCE

Soliści w kategorii wiekowych: 6-8 lat, 9-11 lat,  

– prezentacje do muzyki własnej, czas do 1 min.

 Duety w kategorii wiekowych: 6-8 lat, 9-11 lat,

– prezentacje do muzyki własnej, czas do 1 min.

Formacje w kateogorii:3-4 lata, 5-6 lat,

 Mini formacje/Formacje w kategorii wiekowej 7-8 lat, 9-11 lat.

W kategorii 9-11 lat:

-DEBIUTY – GRUPY TAŃCZĄCE DO 1 ROKU

-MISTRZOWIE – GRUPY TAŃCZĄCE POWYŻEJ 1 ROKU

– prezentacje do muzyki własnej do 3 min.

INNE FORMY 

(inscenizacje i miniatury)

Formacje w kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 

– prezentacje do muzyki własnej do 3 min.

Mini Formacje/ Formacje w kategorii wiekowej:7-8 lat, 9-11 lat.

W kategorii 9-11 lat:

– DEBIUTY – GRUPY TAŃCZĄCE DO 1 ROKU –

MISTRZOWIE – GRUPY TAŃCZĄCE POWYŻEJ 1 ROKU 

– prezentacje do muzyki własnej do 3 min.

Nagrody: 

GRUPY: 

 • dla każdego uczestnika medal pamiątkowy,  
 • za zajęcie 1,2 i 3 miejsca nagroda rzeczowa lub puchar oraz dla każdego uczestnika medal pamiątkowy.

Nagrody: 

SOLO: 

 • dla każdego solisty medal pamiątkowy,
 • za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom, za zajęcie 4, 5 i 6 miejsca dyplom.

DUETY: 

 • dla każdego tancerza z duetu medal pamiątkowy,
 • za zajęcie 1,2 i 3 miejsca medal i dyplom, za zajęcie 4, 5 i 6 miejsca dyplom

GRUPY: 

 • dla każdego uczestnika medal pamiątkowy,  
 • za zajęcie 1,2 i 3 miejsca nagroda rzeczowa lub puchar oraz dla każdego uczestnika medal pamiątkowy.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie – łączenia kategorii w poszczególnych konkurencjach oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej frekwencji i do zamknięcia list startowych przed terminem 14 maja 2022 w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń.
 2. Organizator prosi, aby wszelkie zmiany na listach startowych zgłaszać na bieżąco. 
 3. Od dnia 14 maja wszelkie skreślenia z listy startowej nie upoważniają do zwrotu opłaty startowej. Od 14 maja nie ma również  możliwości dokonywania modyfikacji na listach startowych poza skreśleniami!
 4. W rundach eliminacyjnych kategorii SOLO zabrania się wykorzystywania elementów akrobatycznych!
 5. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje ROK URODZENIA uczestnika! W przypadku grup łączna liczba tancerzy wykraczająca wiekiem poza kategorię nie może być większa niż 20% całego składu danej choreografii:

Kategoria 3-4 lat: roczniki 2019 i 2018.

Kategoria 5-6 lat: roczniki 2017 i 2016.

Kategoria 7-8 lat: roczniki 2015 i 2014.

Kategoria 9-11 lat: rocznik 2013, 2012, 2011.

6. Wszystkie zespoły biorące udział w Turnieju przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.

7. Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 15 uczestników).

8. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub jednostki delegującej.

9. Prosimy nie zabierać ze sobą wartościowych rzeczy lub nie pozostawiać ich w szatni.

10. Za ewentualne szkody powstałe w szatniach obciążony zostanie zespół, który korzystał z danego pomieszczenia.

11. Organizator zapewnia:

– medale dla każdego uczestnika turnieju oraz nagrody rzeczowe lub puchary dla grup, które zajęły 1,2 i 3 miejsce,
– opiekę medyczną podczas turnieju,
– bufet z daniami obiadowymi i kawiarnię.

12. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.

13. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie lub sporne rozstrzyga Kierownik turnieju 

w porozumieniu z Komisją Sędziowską.

14. Dokonanie zgłoszenia i udział w Turnieju są jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu oraz wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, wideo 

i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach.  

15. Koszt biletu: 

 • Dzieci do 6 roku życia – DARMOWE WEJŚCIE 
 • Dzieci i młodzież w wieku szkolnym (do ukończenia szkoły średniej) – 10 zł/ osoba
 • Dorośli – 20 zł / osoba 

16. Bezpłatny wstęp jest dla każdego instruktora oraz 1 opiekuna na 15 uczestników. 

17. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych dla autokarów przy hali sportowej. Kierowcy autokarów proszeni są o przyjazd na miejsce odbywania się turnieju, wysadzenie uczestników oraz o odjechanie na najbliższy dostępny parking dostosowany do postoju autokarów.

18. Organizator prosi osoby przyjeżdżające autami osobowymi o parkowanie TYLKO I WYŁĄCZNIE w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku zastawienia dróg ewakuacyjnych i dojazdowych dla służb ratowniczych grozi odholowanie auta. 

19. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem i procedurami obowiązującymi w czasie

trwania stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce.

20.  Po przybyciu na miejsce imprezy przedstawiciel klubu ma obowiązek zgłoszenia się do

rejestracji i złożenia kompletu oświadczeń covid-19 w imieniu wszystkich uczestników,

instruktorów i opiekunów. Wzór oświadczenia zostanie przesłany drogą mailową na adres podany

przy zgłoszeniu

 

Szczegółowy program zostanie przesłany na adresy mailowe po dniu 28.05.2022 r.

Zapraszamy również na stronę turnieju na facebooku! www.facebook.com/turniejBUT

!Oferujemy smaczne obiady z Bistro AVANTI na zamówienie w dniu turnieju!

Dania obiadowe:

Cena 19 zł/ zestaw.

Do wyboru:

– filet z kurczaka, ziemniaki, surówka,

– kotlet schabowy, ziemniaki, surówka,

– klopsiki w sosie koperkowym, ziemniaki, surówka.

Zainteresowanych prosimy o dokonywanie zamówień do 30 maja 2022 mailowo na adres bistroavanti@wp.pl  z dopiskiem: nazwa instytucji zamawiającej, ilość wybranych obiadów, 

 1. Szkoła Tańca Bohema, filet drobiowy – 7 szt., kotlet schabowy – 3 szt., 

klopsiki w sosie koperkowym – 2 szt oraz dołączyć dowód wpłaty. 

W przypadku chęci otrzymania faktury za obiady, należy w mailu dopisać dane potrzebne do faktury.

Wpłaty za obiady prosimy dokonać do 30 maja 2022.

W tytule wpisując: nazwę instytucji zamawiającej, BUTek 2022.

Bistro Avanti Beata Prabucka

 1. Marii Skłodowskiej – Curie 66 A

85-733 Bydgoszcz

48 2490 0005 0000 4500 1291 3221 (Alior Bank)

Planowany program turnieju (może ulec zmianie) : 

9:00 rozpoczęcie turnieju

 1. hip hop solo
 2. hip hop duety
 3. hip hop mini formacje 
 4. hip hop formacje 

ROZDANIE NAGRÓD W KATEGORII HIP HOP

 1. disco dance solo
 2. disco dance duety
 3. disco dance mini formacje
 4. disco dance formacje
 5. show dance solo 
 6. show dance duety 
 7. show dance mini formacje 
 8. show dance formacje
 9. inne formy mini formacje
 10. inne formy formacje

ROZDANIE NAGRÓD W KATEGORII DISCO DANCE/SHOW DANCE/ INNE FORMY

 1. jazz solo
 2. jazz duety
 3. jazz mini formacje 
 4. jazz formacje 
 5. modern/contemporary solo
 6. modern/contemporary duety
 7. modern/contemporary mini formacje 
 8. modern/conemporary formacje 

ROZDANIE NAGRÓD W KATEGORII JAZZ/MODERN/ CONTEMPORARY

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

     Niniejszym na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tancerzy zgłoszonych w karcie zgłoszeniowej przez Szkoła Tańca „BOHEMA” Małgorzata Wójcik Paulina Chorzelewska s.c., NIP5542987548, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33,  Bydgoszcz 85-733 (dalej „Szkoła”). 

     Udzielona zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie, które są powiązane ze Szkołą na zasadzie zawartych umów współpracy przy świadczeniu usług na rzecz klientów/uczestników i windykacji polubownej i sądowej kwot należnych na podstawie Umowy, jak również obejmuje zgodę na przetwarzanie tych danych przez biuro rachunkowe prowadzące księgi rachunkowe Szkoły.

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności adresu e-mail oraz numeru telefonu, w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Szkołę, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014r. poz. 243 ze zm.).

    Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania danych osobowych w przyszłości, z zastrzeżeniem braku zmiany celu przetwarzania. Mam świadomość faktu, zgodnie z którym, niniejsza zgoda może być ograniczona lub cofnięta w każdym czasie i bez podania przyczyny

Informacja przeznaczona dla klienta/uczestnika:

 • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Tańca „BOHEMA” Małgorzata Wójcik Paulina Chorzelewska s.c., NIP5542987548, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33,  Bydgoszcz 85-733
 • Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail biuro@szkolabohema.pl, lub pisemnie (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33,  Bydgoszcz 85-733)  
 • Szkoła przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Szkoły. 
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Okres przechowywania danych wyznaczony jest na trzy lata od dnia zakończenia / rozwiązania  / wypowiedzenia umowy na świadczone usługi lub zakończenia postępowania sądowego lub administracyjnego, którego klient/uczestnik i Szkoła będą stronami.

ORGANIZATOR PROSI O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO REGULAMINU!!!!!

Zapoznaj się z metodami płatności dostępnymi w naszej szkole...